Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Μ.Παρασκευή...


~.~.~

Η ζωή εν τάφω
κατετέθης , Χριστέ ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο ,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν .

Η ζωή πως θνήσκεις ;
πώς και τάφω οικείς ;
του θανάτου το βασίλειον λύεις δε
και του Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.

Μεγαλύνομέν σε ,
Ιησού Βασιλεύ ,
και τιμώμεν την ταφήν και τα ΠάΘη σου ,
δι’ ων έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

Μέτρα γής ο στήσας ,
εν σμικρώ κατοικείς ,
Ιησού Παμβασιλεύ , τάφω ΣηΜεΡοΝ ,
εκ μνημάτων τους θανόντας ανιστών .

~.~.~

Protoplastos

Protoplastos
Προβολή Πλήρους Προφίλ

Απο την κυρία Evelina

Απο την κυρία Evelina
Τιμή μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα (clik επάνω στην εικόνα)

Απο την blogger Εvelina

Απο την blogger Εvelina
Την ευχαριστώ για την τιμή (Clik επάνω στην εικόνα)

Απο την blogger Νεφέλη

Απο την blogger Νεφέλη
Την ευχαριστώ για την προτίμησή της (πατώντας πάνω στο βραβείο σας μεταφέρει στο ιστολόγιό της)

Απο την blogger Ερατώ

Απο την blogger Ερατώ
Το εκτιμώ και την ευχαριστώ! . . (πατώντας πάνω στο βραβείο σας μεταφέρει στο ιστολόγιό της )
Related Posts with Thumbnails